സ്‌കൂള്‍ അഡ്മിഷന്‍, സി ബി എസ് ഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ആധാര്‍ വേണ്ട: സുപ്രീം കോടതി

ആധാര്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ രാജ്യത്തെ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കരുത്, ആധാര്‍ വേണമെന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിക്കാന്‍ ആകില്ല.