ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ്

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 16.5 കോടി സമാഹരിച്ച് സിപിഎം

കാസര്‍കോഡ് 1,25,19,688, കണ്ണൂര്‍ 6,39,69,320, വയനാട് 10,00,000, കോഴിക്കോട് 1,26,00,000, മലപ്പുറം 1,20,00,000, പാലക്കാട് 1,37,44,397, തൃശൂര്‍ 65,00,000, കോട്ടയം 44,00,000, കൊല്ലം 1,51,00,000, തിരുവനന്തപുരം 2,25,40,535.

പ്രളയദുരിതം നേരിടാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സിപിഎം 16.5 കോടി രൂപ. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് സമാഹരിച്ച തുകയാണിതെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 18, 19 തീയതികളിലായിരുന്നു  പാര്‍ട്ടിയുടെ ബക്കറ്റ് പിരിവ്. ഇതിലൂടെ 6,43,73,940 രൂപ ലഭിച്ചെന്നും വാര്‍ത്താകുറിപ്പ് അറിയിച്ചു.

പ്രളയം രൂക്ഷമായ എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും, തൃശൂര്‍, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി അറിയിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ ധനം സമാഹരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടിയോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും സിപിഎം നേതൃത്വം നന്ദി അറിയിച്ചു. പിരിച്ച തുകയുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. കാസര്‍കോഡ് 1,25,19,688, കണ്ണൂര്‍ 6,39,69,320, വയനാട് 10,00,000, കോഴിക്കോട് 1,26,00,000, മലപ്പുറം 1,20,00,000, പാലക്കാട് 1,37,44,397, തൃശൂര്‍ 65,00,000, കോട്ടയം 44,00,000, കൊല്ലം 1,51,00,000, തിരുവനന്തപുരം 2,25,40,535.

മോസ്റ്റ് റെഡ്


എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്


Share on

മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍