സാങ്കേതികതകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവകാശങ്ങള്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാവില്ല; ആധാര്‍ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ജ. ചന്ദ്രചൂഢ്

ആധാറിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കഴിയില്ല, ആധാര്‍ മണി ബില്ല് ആയി തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്പീക്കറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കോടതിക്ക് പുനപരിശോധിക്കാം.