ശബരിമല LIVE: തൃപ്തി ദേശായി രാത്രിയോടെ മടങ്ങും

തൃപ്തി ദേശായിക്ക് പുറമെ അഞ്ച് പേരാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയത്.