ദർശനത്തിന് സുരക്ഷ തേടി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്‌സ്; യുവതികളടങ്ങുന്ന സംഘം ഡിസംബര്‍ 23ന് ശബരിമലയിലേക്ക്

യുവതികളുടെ 30 അംഗ സംഘം  ഡിസംബര്‍ 23നും ശബരിമലയിലെത്തിയേക്കും