ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നടത്തിപ്പുകാര്‍ മാത്രം: രാജകുടുംബത്തെ പുച്ഛിച്ച നിലപാടില്‍ വേദന; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി പന്തളം കൊട്ടാരം

ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വിട്ട് വീഴ്ചയ്ക്ക് കൊട്ടാരം തയ്യാറല്ല. ശബരിമലയിലെ വരുമാനം കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല തങ്ങള്‍. വരുമാനത്തില്‍ കണ്ണുനട്ടവരെ മാധ്യമങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണം.