3.94 കോടിക്ക് വിറ്റ ഭൂമി മറിച്ചുവിറ്റത് 39 കോടിക്ക്; സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ കാക്കനാട്ടെ ഭൂമി കണ്ടുകെട്ടി

കുരുക്ക് മുറുകുന്നു. ഇടനിലക്കാരന് ഇടനിലക്കാരന്‍ സാജു വര്‍ഗീസിന് പത്ത് കോടി പിഴ. ഭൂമിയും വീടും കണ്ടുകെട്ടി. ഇടപാടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.