ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; അർദ്ധരാത്രിയിൽ ടോൾപ്ലാസ തുറപ്പിച്ച് കളക്ടർ ടി വി അനുപമ; അധികൃതർക്ക് താക്കീത്

ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാരുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ടി വി അനുപമ ടോള്‍പ്ലാസയിലെ ഗതാഗതകുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടത്.