‘ദൈവത്തിന്റെ വിധി നടപ്പായി’: സനല്‍ കുമാറിന്റെ ഭാര്യ

ഹരികുമാര്‍ തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്തെ വീട്ടിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്