ശബരിമലയില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാക്കിയ 210 പേരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു

അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയുന്ന പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ പോലീസിന് കൈമാറാം