663 പേര്‍ക്ക് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസര്‍; ഒരു വിഐപിക്ക് 3 പോലീസുകാര്‍: ഇതാണ് ‘പുതിയ ഇന്ത്യ’

കേരളത്തില്‍ 57 വി ഐപികള്‍ക്ക് 214 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംരക്ഷണ; ലക്ഷദ്വീപില്‍ ആര്‍ക്കും സുരക്ഷയില്ല