‘ലോഗ് ഔട്ട്’ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ഗ്രാമങ്ങള്‍; ‘ക്യാഷ് ലെസ് ഇന്ത്യ’ക്ക് മലപ്പുറത്തെ നെടുങ്കയം മോഡല്‍

“ബാങ്കില്‍ പൈസയുണ്ടേലല്ലേ മൊബൈല്‍ ഉപയോഗിച്ച് സാധനം വാങ്ങാന്‍ പറ്റൂ?”; ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ എന്ന സുന്ദര സുരഭില സ്വപ്നത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ ഇതിലും ഇരുണ്ടതാണ്