ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുല്‍ത്താന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ ഖാസിമി ‘അറബി കച്ചവടക്കാരന്‍’ എന്ന സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിനെ തകര്‍ക്കുമ്പോള്‍

ചരിത്രത്തില്‍ ‘കുമ്മനടി’നടക്കില്ല മാഡം സുഷമാജി, അവിടെ തെളിവുകളും രേഖകളുമാണ് പ്രധാനം