“സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഭിന്നത ഇല്ലെങ്കില്‍ വിധി മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു”

ഭരണഘടനാ സാധുത നല്‍കിയ നിരാശയ്ക്കിടയിലും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതാണെന്ന് ആധാറിനെതിരെ സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളിലൊരാളായ അനിവര്‍ അരവിന്ദ് അഴിമുഖത്തോട് പറഞ്ഞു