കിത്താബ് നാടകം ഇനിയൊരിടത്തും അവതരിപ്പിക്കില്ല;ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിച്ചതിനു മാപ്പ് ചോദിച്ച് മേമുണ്ട സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍

ഇസ്ലാം മതത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയില്‍ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചതില്‍ ക്ഷമ ചോദിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ എസ്‌കെഎസ്എസ്്എഫ് നേതാക്കള്‍ക്ക് കൈമാറിയതായി സുപ്രഭാതം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.