“സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ തലക്ക് വെളിവില്ല”: വിവാഹേതര ബന്ധ, ശബരിമല വിധികള്‍ക്കെതിരെ കെ സുധാകരന്‍

ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണെന്നും അനാവശ്യമായി എന്തിലും ഏതിലും കോടതി കയറി ഇടപെടുകയാണെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.