വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ തിരിമറി നടത്താം? ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി കാണിച്ച് തരുന്നു

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ മാതൃകയിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കാനായി എഎപി എംഎല്‍എ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് ഉപയോഗിച്ചത്.