ഇവര്‍ ഗാന്ധിയേയും തടവിലാക്കിയേനെയെന്ന് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ; സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അറസ്റ്റിനെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും

ആദിവാസി ഭൂമിയും വനവും അപഹരിക്കുകയും ധാതുസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ സര്‍ക്കാരാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍ – രാമചന്ദ്ര ഗുഹ പറഞ്ഞു.