ദൈവത്തിനും വിശ്വാസികള്‍ക്കുമിടയിലുള്ള ഹോട്ട് ലൈന്‍ ബന്ധത്തില്‍ ഇനി പാതിരിമാര്‍ വേണോ….? പോപ്പ് ആലോചിക്കട്ടെ…

ഇനി എന്തു ധൈര്യത്തിലാണ് വിശ്വാസികള്‍ കുമ്പസാരം നടത്താന്‍ തയ്യാറാവുക?