ശബരിമലാനന്തര കേരളത്തില്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് ആ കോണി ഇനി എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവെക്കും?

പാണക്കാട് തറവാടിന്റെയും പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും പ്രഭാവം ലീഗിലും രാഷ്ടീയ കേരളത്തിലും മങ്ങിത്തുടങ്ങിയോ?