നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തെയും അതിജീവിച്ച കേരളം ഈ മതഭ്രാന്തിനെ എങ്ങനെ നേരിടും?

ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ബിജെപിയെ കടത്തിവെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്