മനുഷ്യാവകാശം ശബരിമലയിലും വിമാനത്താവളത്തിലും പിന്നെ എറണാകുളം പ്രസ്സ് ക്ലബ് മുറ്റത്തും

അഭിഭാഷകനായ ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയെ കോടതിയില്‍ പോകാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയില്‍ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞുവെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആര്‍ക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാന്‍ ആവുമോ?