ശബരിമല: മനോരമ ജനം ടിവിക്ക് പഠിക്കുന്നോ?

സന്നിധാനത്ത് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായത് 300 പേരെന്ന് മനോരമ പത്രം; നൂറോളം പേരെന്ന് മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍; 50 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാതൃഭൂമി