കെ.ജി ജോര്‍ജിന്റെ ‘പഞ്ചവടിപാല’ത്തിന് 33 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍

ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഭാസകരമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്