‘വെടി’കൊണ്ട മോഹന്‍ലാല്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ബേബിയോട്; “കരയിപ്പിക്കല്ലടാ ഡാഷ് മോനേ…”

എല്ലാവരും പണി എടുക്കുന്നത് ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആണല്ലോ എന്നത് മാത്രമാണു ആശ്വാസം