പാസ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ‘നീച’ വിഭാഗവും യോഗിയുടെ കാവി കക്കൂസും

യോഗി ആദിത്യ നാഥിന്റെ യു പിയില്‍ കക്കൂസിന് കാവി നിറം പൂശിയത് പോലെ അത്ര ലളിതമല്ല പാസ്പോര്‍ട്ടിന്റെ നിറം മാറ്റുന്നത് എന്നു ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും?