പിണറായി ശരിക്കും ചാക്കോ മാഷാണ്; കാനം ആടു തോമയും; ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്പന്ദനം മാത്തമറ്റിക്സും

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം തകര്‍ത്തത് ഞങ്ങളോ അതോ ചാണ്ടിയോ എന്ന ചോദ്യമാണ് സി പി ഐ ചോദിക്കുന്നത്