‘നാല് വോട്ടിന് രാമായണം’; ചില കെ പി സി സി വിചാരങ്ങള്‍

കെപിസിസി വിചാര്‍ വിഭാഗിന്റെ രാമായണം, തരൂരിന്റെ ഹിന്ദു പാക്കിസ്ഥാന്‍ പിന്നെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ രക്ഷാബന്ധനും