ഡിവൈഎഫ്ഐ അറിഞ്ഞോ? നിങ്ങള്‍ നേടിയെടുത്ത ചരിത്രവിധിയില്‍ സുപ്രീംകോടതി കേരള സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

വിധി നേടിയെടുത്തതിലൂടെ കിട്ടിയ ക്രെഡിറ്റ് മാത്രം മതിയോ സംഘടനയ്ക്ക്? വിധി നേടിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നു ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?