ശ്രീധരന്‍ പിള്ള ബുദ്ധിമാനായ ‘ക്രിമിനല്‍’ അഭിഭാഷകനാണോ? പൊളിഞ്ഞ ബലിദാനി കഥയും ഹര്‍ത്താല്‍ എന്ന ദുരാചാരവും

നാസി ജര്‍മ്മനിയിലെ വ്യാജ പ്രചാരകന്‍ ഗീബല്‍സിന്റെ പണിയാണ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷവും കോണ്‍ഗ്രസ്സും അടക്കമുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്.