ടിജി മോഹന്‍ദാസും രാഹുല്‍ ഈശ്വറും ‘പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കു’ന്ന കേരളം

കേരളം കലാപത്തിലേക്കും മത ജാതി ധ്രുവീകരണത്തിലേക്കും ചെന്നു പതിക്കുമോ എന്ന ഭീതി ഇനിയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് കോടതി കയറാന്‍ പോകുന്ന ടി ജി മോഹന്‍ദാസും രാഹുല്‍ ഈശ്വരും തെളിയിക്കുന്നത്