ഐജി ശ്രീജിത് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ മുന്‍പില്‍ കരഞ്ഞതെന്തിന്? ലതയും…

സുപ്രീംകോടതി വിധിയും യുവതി പ്രവേശന ശ്രമങ്ങളും ഭക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിപണന സാധ്യതയുടെ പുതിയ അധ്യായമാണ് കേരളത്തില്‍ തുറന്നത്