ദുരന്തത്തിന്റെ ആറാം ദിവസം വന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഒഖി ട്വീറ്റ്; പേടിപ്പിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പോ?

ഗുജറാത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണോ സര്‍ക്കാരിനെ വിട്ട് ബിജെപിയോട് ഇത്തരമൊരു അഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌