ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയുടെ വിവാദ ശബരിമല പ്രസംഗം തൊഗാഡിയയെ ലക്ഷ്യം വച്ചതിനു പിന്നില്‍

ബിജെപിക്ക് കേരളത്തില്‍ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഗോള്‍ഡന്‍ ഓപ്പര്‍ച്ചൂണിറ്റിയായി ശബരിമലയെ കാണുന്നുവെന്നും പിള്ള