പിണറായിയുടെ ‘അജണ്ട’യില്‍ വീണ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള; സവര്‍ണ രഥത്തില്‍ നവോത്ഥാന നായകരെ പതിച്ചത് ആരെന്നറിഞ്ഞിട്ടു തന്നെയോ?

ശബരിമലയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യാധികാരം ഉറപ്പിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന യാത്രയില്‍ കേരളത്തിന്റെ നവോഥാന നായകരെ ഒപ്പം നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അഡ്വ. പി എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള മനസില്‍ കാണുന്നതെന്തായാലും മറ്റുള്ളവര്‍ അതിനെ കാണുന്നത് തമാശായിട്ടു തന്നെയാണ്