സഭ സാത്താന്റെ കൂടെയെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു

പ്രതികാരം അരുതെന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നതെങ്കിലും തങ്ങൾക്കിതു ബാധകമല്ലെന്ന മട്ടിലാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ മേലധികാരികളുടെ പോക്ക്