ക്യാമറയ്ക്കെന്തിനാണ് വേറെ ലെന്‍സ്‌? ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ചോദിക്കുന്നു; പൂനെയുടെ വഴിയില്‍ സത്യജിത് റേ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും

അധികൃതരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകള്‍; കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയില്‍ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്