ജാതി കേരളം; പന്തളം ബാലനെ മലയാള സിനിമ പുറത്താക്കിയത് ഇങ്ങനെ

കറുത്ത നിറമുള്ള ആളുകള്‍ പാടിയാലും കാതിന് ഇമ്പം നല്‍കുന്ന സംഗീതം ആര് പാടുന്നുവോ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന സംസ്‌ക്കാരമാണ് വേണ്ടത്