ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ചില മഹാന്മാരുടെ രചനാമോഷണങ്ങള്‍

ക്രിപ്‌റ്റോമ്നേഷ്യ പോലുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാല്‍ വിഷമിക്കുന്ന സര്‍ഗ്ഗപ്രമുഖര്‍ ജാഗരൂഗരായിരിക്കുക! കാരണം കെട്ടിപ്പെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ തകര്‍ന്നുതരിപ്പണമാവാന്‍ ഒരൊറ്റ കവിത മതി!