ആര്‍ എസ് എസ് ‘ബുദ്ധിരാക്ഷസന്‍’ ടി ജി മോഹൻദാസിന് ആരെക്കണ്ടാലും ഒന്ന് കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ട അസുഖമാണ്

ഇതാദ്യമായല്ല മോഹൻദാസ് വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. തെരുവിൽ കലാപം നടത്താതെ ഹിന്ദുവിന് നീതി കിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഏപ്രിലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.