രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ മലിനമാക്കിയ കിഴക്കമ്പലം ഞങ്ങള്‍ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ്; ട്വന്റി-ട്വന്റിയുടേത് സിംഗപ്പൂര്‍ മാതൃക: സാബു എം ജേക്കബ്- അഭിമുഖം

കിറ്റെക്‌സ് ചാരിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി തുടങ്ങിയത് ട്വന്റി-ട്വന്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനോ ആണെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ പലരുമുണ്ടാകാം. എങ്കില്‍ ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ആവര്‍ത്തിക്കട്ടെ; ഞങ്ങളുടെ ചാരിറ്റി ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല