കല്യാശ്ശേരിയില്‍ നിന്നും ആലുവയിലെത്തിയ 2000 ചൂലുകള്‍; പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ കുടുംബശ്രീ താങ്ങാവുന്നത് ഇങ്ങനെയും കൂടിയാണ്

ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ 2.75 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളിലെ 43 ലക്ഷം അംഗങ്ങള്‍ ഒരാഴ്ചയിലെ സമ്പാദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കി