ശബരിമല: വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകള്‍ അസ്വസ്ഥരാണ്; പക്ഷേ, അവരെ ഇത്ര സംഘടിതമായി തെരുവിലിറക്കിയതാരാണ്?

കോടതി വിധിക്കെതിരേ തെരുവില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ സംഘാടനവും ഇല്ലെന്ന സമുദായ നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകള്‍ അത്രകണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടെ