കുമ്പസാര പീഡനം; ദൈവ ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍

കേന്ദ്ര വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖ ശർമ്മ ക്രൈസ്തവർ വളരെ വിശുദ്ധമെന്നു കരുതി കൊണ്ടാടുന്ന കുമ്പസാരം നിറുത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിടത്തു നിന്നാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന്റെ തുടക്കം