‘ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാനല്ല, ഒന്നു നടു നിവര്‍ത്താന്‍’; ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇരിക്കല്‍ സമരം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു

മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങള്‍ തടയാന്‍ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് അസംഘടിത തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ നടത്തിയ സമരങ്ങളെ