അയിത്തം എന്ന ആഭാസത്തിനു വേണ്ടി ആയുധമെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സവര്‍ണ്ണ മനോവൈകൃതം

പബ്ലിക്കായി വയലന്‍സിനും ക്രമസമാധാനനില തകര്‍ക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുകൂട്ടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റാതെ അവര്‍ക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് വഴി പോലീസും കളക്ടറും എന്താണ് പൊതുജനത്തിന് നല്‍കുന്ന സന്ദേശം?