കേരളം ലോകത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്

കേരളം ബീഫ് തീറ്റക്കാരുടെ നാടാണെന്നും കേരളം മുഴുവന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് സഹായം നല്‍കരുതെന്നും ചില ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.