‘എന്തുകൊണ്ട് പന്തളം രാജകുടുംബത്തില്‍ അയ്യപ്പന്‍ വര്‍മ്മയെന്ന പേര് ഇല്ലാതെ പോയി?’ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി

ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ശബരിമലയില്‍ ഒരു ‘അയ്യപ്പന്‍ നമ്പൂതിരി’ മേല്‍ശാന്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ടോ?- സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി