അവര്‍ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്; ഫ്രാങ്കോയുടെ അറസ്റ്റില്‍ തീരുമോ ഈ ‘ചരിത്ര വനിത’കള്‍ക്കുള്ള പിന്തുണ?

കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ സമരം സഭയ്‌ക്കും മുഴുവന്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കുമെതിരേയുള്ളതാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പടര്‍ത്തിയ സഭാമേലാളന്മാരെപോലെ, ഈ സമരം സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഉള്ളതാണെന്ന പ്രചാരണം നടത്താന്‍ മറ്റു ചിലര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്