എന്തുകൊണ്ട് ആരോ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ചിത്രം അയക്കുന്നു? സൈബര്‍ ഫ്ലാഷിങ് എന്ന ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യത്തിനു പിന്നില്‍

എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാര്‍ തങ്ങളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അത് കാണാന്‍ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത യുവതികള്‍ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായി കൂടി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദി ഗാര്‍ഡിയന്‍